Bateri Çalmanın Faydaları

  • #

    Okul öncesi ( prep-step ) çağlarda 0-6 yaş itibarı ile hecelemeyi ve okuma yazma öğrenme dönemine giren çocuklar grup içinde (4 veya 8 kişilik gruplar) hem bireysel hem toplu olarak, sayıları saymayı “zaman dilimi ” içerisinde ve belirli hecelerle tekerleme öğrenmeleri gibi, sağ ve sol el-ayak uzuvlarının kordineli olarak çalışmaları, beyinlerinin iki lobunu da birbiriyle irtibatlandıran en doğal yöntemlerden biridir.

    Yetişkinler için ise, metropollerde kalabalık ve sıkışıklık içerisinde iş, okul, geçim sıkıntısı, trafik stresi ve benzeri bir çok kaygısal durumların insanı baskıladığı günümüz ortamında, bağışıklık sistemimizin zayıflaması olarak karşımıza çıkışı, bedensel dengesizlik, ruhsal dengesizlik hallerini fark etmeden yaşamamıza sebep olur. Vurmalı çalgılarda, elimizin deri ile teması ve grup olarak çıkardığımız düzenli vibrasyonlar ile Kortisol DHEA oranın dengede tutmamıza ve doğal endorfin salgılamamızı sağlar.

    Günümüzde şehir yaşamı ile bedenimizde blokajlara sebebiyet veren  stres,  zihinsel doluluk ve rahatlama ihtiyacı doğurur. Bağışıklık Sistemi baskılanan insanlarda seratonin ve endorfin salgıları çalışmalarını yavaşlatır( Farkında olmadan yarı depresyon hali) veya tamamen durabilir(Depresyon hali ).