Davul Tarihi

 • #

  Davul bilinen en eski enstrümandır ve tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Biçimi, şekli değişse de dünyanın hemen hemen her toplumunda kullanılmış, kültürün bir parçası haline gelmiş enstrümandır.

  Davul adına ilk gelişme insanların ritm tutmak için ellerini çırpması, dizlerine, göğüslerine vurmasıdır. Fakat bununla istedikleri kadar ses çıkartamayan insanlar, bir enstrüman üretme gereği hisseder. Davul bu sorundan ötürü türetilmiştir. İlk davullar esnek bir hayvan derisinin, içi oyulmuş tahta sütun üstüne, metal çiviler sayesinde geçirilmesiyle oluşturulmuştur, buna kasnak adı verilir. Sadece metalden oluşan kasnaklar da vardır. Davullar uzun süre elle çalınmıştır, daha sonra tokmak ilave edilmiştir.

  İlk yerleşik toplumlar savaşlarda düşmanı korkutmak, vahşi hayvanlardan kaçınmak, askerin adımlarını düzene sokmak ve onları motive etmek, savaşlardan sonra başarıyı kutlamak ve pagan törenlerinde ölülerini uğurlamak için ritm tutmak adına davulları kullanmışlardır. Çok eskilerde davullar yerleşmeler arası mesajlaşma ve gelen tehlikeyi bildirmek için bile kullanılmıştır. Afrikalılar sinyal ve mesaj göndermek için davul kullanmışlardır. Ayrıca eğlencelerde dans etmeleri için de davul çalıyorlardı. Hatta ve hatta bazı kültürlerde hasta tedavisi, kötü ruhların kovulması gibi daha ruhani amaçlar yüklenmiştir davullara.

  Uzun yıllar davul kültürlerin önemli bir parçasıydı ve hala davul birçok kültürün baş enstrümanı.

  Milattan Önce Davul

  Davul hakkında bulunan ilk kalıntı milattan önce 6000 yılları civarından, Mezopotamya’da bulunmuştur. Bulunan bu ilk davullar kare şeklindeydi. Bu davullar tarihi bilgilere göre, seremoniler ve dini törenlerde kullanılmıştır. Milattan önce 3000’li yıllarda Çin’de küçük davullar bulunmuştur. Eski Mısır’da, Uzakdoğu ülkelerinde, Asur’da kullanıldığına dair kalıntılara da rastlanılmıştır. Sümerlere ait kabartmalarda davulla ilgili bilgilere rastlanmıştır.

  Tarihteki İlk Davul

  İlk Davul

  Antik Çin Davulu

  Antik Çin Davulu

  Tarihi Çin Zili

  Tarihi Çin Zili

  Milattan önce 1100’lü yıllarda ilk ziller Türk ve Çin kültürlerinde görülmüştür. Bu ziller metalden yapılmıştır. Çınlama sesine benzer sesler çıkartıyordu.

  Milattan önce 684 yılında, Çinli iki devleti olan Lu ve Qi devletleri arasında yapılan Changshao savaşına ait kayıtlara göre Lu Devleti davulu kullanmasıyla, askerlerini motive etmiş ve savaşı kazanmıştır.

  Milattan önce 500’lü yıllardan kalan Sri Lanka kalıntılarına göre, davullar 2 yerleşim arasında haberleşme için kullanılmıştır. Çok çeşitli sesler çıkartan davullar bulunmaktaydı ve her sesin farklı bir anlamı vardı.

  Milattan Sonra Davul

  Djembe Afrika’da uzun yıllar kullanılan davullardır ve djembe ustaları çalmaya halen devam etmektedir. 1300’lü yıllarda “Tabor” adıyla bilinen snare davullar(bugün baterilerde kullandığımız trampetlere benzer) Avrupa’da bulunmuştur. Tabor’lar o yörede kullanılan yapı malzemelerinden üretilirdi. Yine o yıllarda Tabor’ları çalabilmek için davul çubukları(bagetler) ağaç kullanılarak üretilmiştir.

  Tabor Snare Davulu

  Tabor Snare Davulu

  14. yüzyılda, Avrupa’da bas davul kullanılmaya başlanmıştır. Bas davullar diğer davullara göre daha büyük ve kalın bir ses verir, davulların en büyüğüdür. Gümbürtülü bir ses çıkartır, top ateşi gibi bir etki yaratır. Çok ağır olduğundan, bir taşıyıcının üstüne konulur. Bu davulların Avrupa’ya Türklerden geçtiği düşünülmektedir.
  bas-davul

  15. yüzyılda herbiri birbirinden farklı ses veren birkaç davuldan oluşan “Timpani” isimli davullar kullanılmıştır. Timpani’ler yarım küre şeklindedir. Timpal de denilen bu davulların, sesi kelebek yardımıyla akort edilip, incelip kalınlaştırılabilir.

  Timpani

  Timpani

  15. yüzyılda Türk davulu bulunmuştur. Trampet’ten esinlenilerek bulunan ve günümüzde de ramazanlarda çalınan davullar 1400-1500’lü yıllı tarihlere dayanıyor. Bu davullar o yıllarda savaşlarda, Mehter Marşlarında kullanılmıştır. Osmanlı’da tellallar bir haber vermesi gerektiğinde, dikkati toplamak adına davul çaldırırdı. Türk Kültüründe davulların yeri ayrıdır.

  osmanli-yeniceri-davullari

  Amerika yerlileri olan Kızılderili’ler dinsel ve eğlence törenlerinde dans etmek ve tempo tutmak için davul çalarlardı.

  kizilderili-davul

  1800’lü yıllarda Bongo Afrika kültürünün bir parçasıyken, dünyaya yayılmıştır. Bongo kelimesi iki davul anlamına gelir. Avrupalılar Bongo’yu keşfedene kadar genellikle aynı çeşit davullar üretmişlerken, farklı bir kültürden gelen Bongo Avrupa müzik kültürünü etkilemiştir. Dans orkestralarında kullanılır. Bir diğer Afrika kökenli davul ise Konga’dır. Konga’lar daha uzun ve silindiriktir.

  Afrika Bongo'su

  Afrika Bongo’su

  1900’lu yıllarda birçok davulun ve başka parçaların bir araya getirilmesiyle bateriler meydana gelir. Set halinde satılan ve çeşitli davullardan oluşan baterinin tarihçesine bu yazımızda girmiyoruz.

  İlk bateriler

  İlk bateriler

  Günümüzde davullar orkestraların temelini oluşturur ve ritme yön veren enstrümandır. Bir orkestranın-grubun, davulsuz olması düşünülemez, davulcular orkestranın ikinci şefidir. Hala Afrika’nın bazı bölgelerinde, diğer kabilelere haber göndermek için şifreli davul sesleri kullanılmaktadır.